Kommande evenemang

Skärmklipp 2019-01-24 12.01.58.png

Här kan du ladda ner förslagen på nya stadgar. Ladda ner.

Synpunkter på ändringarna kan lämnas till Fondstyrelsens ordförande Anna Engblom, anna.engblom@outlook.com, 0707616115

Regelbundna träningar i gymnastiksalen: 

Gympa. Måndagar 19-20. Onsdagar 18.30 - 19.30.

Pingis:  Torsdagar kl 19.00 - 20.30. 

Barngympa/lek: Torsdagar 18-19 fram till jullovet.